Agency Page 2

Lions Club Gedania Gdańsk

Koncert charytatywny

„Pomoc niesie uśmiech”


dowiedz się więcej

 

Klub
i
działalność

„We serve”

… to główne hasło całego ruchu LIONS.
Jesteśmy grupą zaprzyjaźnionych ze sobą mężczyzn, członków Klubu, którzy poświęcają część swojego wolnego czasu na działalność charytatywną. Reprezentujemy różne grupy zawodowe – od wolnych zawodów przez naukowców i przedsiębiorców po urzędników. Przynależność do Klubu nie jest przypadkowa ani wyrachowana. Każdym z nas kieruje poczucie konieczności służenia potrzebującym poprzez gromadzenie środków pieniężnych i wykorzystywanie ich do realizacji naszych celów.

Lions Club Gedania Gdańsk powstał w 1995 roku i od początku istnienia naszym celem jest wspieranie potrzebujących, a w szczególności dzieci i młodzieży.
Od 1995 roku przekazaliśmy na cele charytatywne ponad 1 mln złotych w formie rzeczowej i finansowej.
Obecne działania klubu skupiają się wokół nowego projektu – “Ogrodów Korczaka”, rozbudowy i wyposażenia Domu Dziecka im. J. Korczaka.

Członkostwo w Klubie
… może być aktywne lub wspierające.

Członek aktywny to osoba posiadająca pełnię praw i przywilejów oraz podlegająca wszystkim obowiązkom wynikającym z członkostwa. Prawa członkowskie obejmują m.in. prawo ubiegania się o pełnienie funkcji w klubie lub Okręgu oraz prawo głosu we wszystkich sprawach, będących przedmiotem głosowań. Do obowiązków należą m.in. regularne uczestnictwo w zebraniach, terminowe opłacanie składek, aktywne uczestniczenie we wszystkich pracach Klubu.

Członek wspierający to osoba wywodząca się ze społeczności lokalnej, która nie może w pełnym zakresie uczestniczyć w działalności jako członek aktywny, jednak pragnie wspierać Klub i jego inicjatywy dobroczynne oraz trwale z nim się związać. Status ten można otrzymać na zaproszenie Klubu. Członek wspierający ma prawo głosu w sprawach Klubu, ma obowiązek opłacania składek, lecz nie może sprawować w Klubie funkcji z wyboru.

Jeżeli chcesz do nas dołączyć, napisz: LC Gdańsk Gedania

 Dołącz
do nas!

Zarząd
i członkowie 
klubu

Marian Sieńkowski

Prezydent

Romuald Szakun

V-ce Prezydent

Bogdan Donke

Sekretarz

Andrzej Zaborowski

Skarbnik

Marek Klimczak

Członek Zarządu

Krzysztof

Jerzy

Andrzej

Marcin

Bogdan

Łukasz

Paweł

Tomasz

Mirosław

Andrzej

Marian

Wojciech

Agency Page 2

Koncert charytatywny

„Pomoc niesie uśmiech”

19 grudnia 2016r, godz. 18.30
w Auli Akademii Muzycznej
im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
ul. Łąkowa 1-2

Wystąpią dla Państwa:

Bogdan Kułakowski z żoną Moniką i synem Maciejem

Leszek Kułakowski  z  córką Martyną i synem Piotrem

oraz przyjaciele

W przerwie koncertu odbędzie się licytacja dzieł sztuki

Zachęcamy gorąco do wzięcia udziału.

Cały dochód z koncertu zostanie przeznaczony na finansowanie projektu “Ogrody korczaka”.

Gdzie się spotykamy?

Hotel Scandic,
Podwale Grodzkie 9

W każdy, pierwszy poniedziałek miesiąca,
o godz. 18.30

SIEDZIBA
Gdańsk 80-839
ul. Sieroca 3